Dé cursus voor een veilige werkomgeving

 In samenwerking met Kompas Veiligheidsgroep heeft Fruit Tech Campus BHV cursussen ontwikkeld toegespitst op veelvoorkomende problemen in de fruitsector.

Alle bedrijven en medewerkers actief in de fruitsector krijgen de mogelijkheid via Fruit Tech Campus een

Open Inschrijving of InCompany BHV cursus te volgen met financieel voordeel. 

Training,On,Emergency,Medical,Care,Was,Conducted,By,A,Red

Welke BHV cursus kies jij?

Hierbij het volledige aanbod afgestemd op jouw wensen.

Ben je op zoek naar een cursus BHV om jouw BHV certificaat te behalen?
De BHV basiscursus van de Fruit Tech Campus biedt jou alle tools die je nodig hebt bij een calamiteit op het bedrijf.

Onderdelen cursus:

 • Reanimeren
 • Eerste Hulp verlenen
 • Gebruik AED
 • Ontruiming pand/omgeving
 • Bestrijding brand

Je volgt deze cursus in 1 dag: theorie & praktijk. Daarna ben je een jaar lang bevoegd om als BHV’er hulp te verlenen in noodsituaties.

Kosten per cursist (hele dag): €149
Kosten per cursist d.m.v. e-learning & halve lesdag: €126

Meld je aan via onderstaande knop!


Do you want to be prepared for accidents in and around fruit? The Fruit Tech Campus BHV basic course offers you all the tools you need in the event of a calamity at the company.

Course components:

 • CPR
 • Providing First Aid
 • Use of AED
 • Evacuation of building/environment
 • Fighting fire

After following this BHV course you will be a certified BHV officer for a year and you will be prepared for all calamities in and around the fruit company.

Cost per course member (full day): €149
Costs per student through e-learning & half a day of lessons: €126

Register using the button below!

Ben je op zoek naar een cursus BHV om jouw BHV certificaat te verlengen? Tijdens de cursus BHV herhaling wordt jouw kennis en kunde weer geactualiseerd.

 • Reanimeren
 • Eerste Hulp verlenen
 • Gebruik AED
 • Ontruiming pand/omgeving
 • Bestrijding brand

Deze cursus neemt één dagdeel in beslag. Daarna ben je bevoegd om weer een jaar lang als BHV’er hulp te verlenen in noodsituaties.

Kosten per cursist: €78

Meld je aan via onderstaande knop!


Has your emergency response certificate expired or do you need a refresher? During the BHV refresher course, your knowledge & skills will be updated again, with:

 • CPR
 • Providing First Aid
 • Using AED
 • Evacuating the building/environment
 • Fighting fire

This course takes one half day. After that you are authorized to provide assistance in emergency situations at the fruit company for another year as an emergency response officer.

Cost per course member: €78

Register using the button below!

Als BHV ploegleider coördineer en stuur je andere BHV’ers aan tijdens een calamiteit. Daarnaast ondersteun je de hoofd BHV’er. Je geeft leiding aan de BHV’ers en controleert of zij zich aan de afgesproken procedures en instructies houden.

Het is belangrijk dat je als BHV ploegleider alle informatie krijgt. Op basis van nieuwe informatie wordt de BHV inzet bijgestuurd. De BHV ploegleider zorgt ervoor dat BHV’ers hun BHV taken goed kunnen uitvoeren en geeft waar nodig instructies. Vaak heeft de BHV ploegleider contact met de professionele hulpdiensten. 

Onderdeel cursus:
Alle tools die je nodig hebt om de andere BHV’ers binnen de organisatie aan te sturen tijdens calamiteiten.

De cursus BHV Ploegleider duurt één dag. Daarna ben je (weer) een jaar lang bevoegd als BHV Ploegleider.

Kosten per cursist - Basis: €192
Tekstboek Ploegleider Basis: €19

Kosten per cursist - Herhaling: €192

Meld je aan via onderstaande knop!


As an emergency response team leader, you coordinate and manage other emergency response team members during an emergency. In addition, you support the head emergency response officer. You manage the emergency response team members and check whether they adhere to the agreed procedures and instructions.

As an emergency response team leader, it is important that you receive all the information. The BHV deployment is adjusted on the basis of new information. The emergency response team leader ensures that emergency response team members can perform their emergency response tasks properly and gives instructions where necessary. The emergency response team leader often has contact with the professional emergency services. The Emergency Response Team Leader course lasts one day. After that you are again authorized team leader for one year.

Cost per student - Basic course: €192
Textbook Team Leader Basic: €19

Cost per student - Repeat course: €192

Register using the button below!

Als preventiemedewerker voer je de wettelijke preventietaken uit binnen een bedrijf. Je ondersteunt collega’s bij het werken volgens veiligheidsvoorschriften en geeft voorlichting & instructie.

Tijdens de cursus preventiemedewerker krijg je alle tools mee die je nodig hebt om de wettelijke preventietaken uit te voeren binnen een bedrijf.

De cursus preventiemedewerker duurt één dag. Daarna ben je bevoegd om vijf jaar lang preventietaken uit te voeren binnen je bedrijf.

Kosten per cursist: €211

Meld je aan via onderstaande knop!


As a prevention officer you carry out the legal prevention tasks within a fruit company. You support colleagues in working according to safety regulations and provide information & instruction. During the prevention officer course you will receive all the tools you need to carry out the legal prevention tasks within a company.

The prevention officer course lasts one day. After that you are authorized to carry out prevention tasks within your company for five years.

Cost per course member: €211

Register using the button below!

Open inschrijving & InCompany

Voor alle cursussen geldt dat deze in de vorm van een Open Inschrijving (cursisten van meerdere bedrijven/losse cursisten) of in de vorm van een InCompany (1 groep cursisten van hetzelfde bedrijf) georganiseerd kunnen worden.