Nederlands op de werkvloer

De cursus Dutch & Fruit is voor medewerkers in de fruitsector die nieuw zijn in Nederland, of die al langer in Nederland wonen maar een taalachterstand hebben.

In deze cursus leren werknemers beter te communiceren met collega's en klanten

Het is een intensief maatwerkprogramma met de focus op de praktijk. Want communicatie is in elke sector belangrijk. Buitenlandse medewerkers moeten op hun werkplek in het Nederlands kunnen communiceren met collega’s, hun leidinggevenden en met klanten. Met onze cursus zorgen wij dat uw medewerker zelfstandiger functioneert en meer verantwoordelijkheid neemt op de werkvloer.

Enkele voorbeelden van leerdoelen die in de training aan bod komen:

  • het begrijpen van werkinstructies
  • voorschriften en protocollen begrijpen
  • afspraken kunnen maken en kort samenvatten
  • vragen begrijpen en kunnen reageren

 

 

Dutch & Fruit

Ervaringsgericht leren

Leidinggevenden die hun medewerkers helpen ervaringsgericht te leren, verhogen het rendement van de cursus. Het toepassen van nieuwe kennis en vaardigheden in de vorm van een oefening op de werkvloer is een zeer effectieve leermethode. Om het rendement zo groot mogelijk te maken, betrekken we de leidinggevenden bij de training, zodat de deelnemers ook Nederlands op het werk kunnen oefenen.

Maatwerk

Voor aanvang van de cursus inventariseren wij met een uitgebreid intakegesprek de wensen van de opdrachtgever. Het instapniveau van de werknemers bepalen we met een gedegen intake. Daarna stemmen we de training zo goed mogelijk af op de dagelijkse praktijk op de werkvloer.

Evaluatie

Om het rendement en de continuïteit te bewaken vinden er tussentijdse evaluaties plaats. Zo houden we de vinger aan de pols en kunnen we bijsturen, mocht dat nodig zijn. Na afloopt ontvangt de opdrachtgever een uitgebreide eindevaluatie.

Meer informatie

Neem persoonlijk contact op met Mireille Gijsberts (programma manager educatie) via 06 20 54 13 23 of gijsberts@fruittechcampus.nl voor meer informatie of bekijk onze brochure met de huidige educatie hier.

logo ROC River

ROC River organiseert de cursus.