Dé Fruit Tech Campus in Geldermalsen

FruitTechniekData

Unieke samenwerking Helicon Opleidingen & Aeres samen met het bedrijfsleven

In de Fruit Tech Campus wordt onderwijs met betrekking tot teelt, technologie en data binnen de fruitsector samengebracht.

Teelt & Tech

015rd fruittechcampus29102020Om studenten aan te trekken tot de teelt opleiding is vernieuwing van het onderwijsprogramma nodig: van teeltgericht naar een bredere opleiding met een techn(olog)ische basis. Dit geldt ook voor de hbo- en bedrijfsopleidingen. Hierbij is een sterke interactie tussen bedrijfsleven en onderwijs cruciaal, waarbij ook het bedrijfsleven 'voor de klas gaat staan'.

Titia Bredée (voorzitter College van Bestuur Helicon Opleidingen): “We zien dat de markt vraagt om een verbinding tussen teelt en techniek. We gaan daarom samen met Aeres de Teelt & Tech opleiding voor de medewerker van morgen maken met kennis van teelt, bewaren, sorteren en verpakken”.

005rd fruittechcampus29102020

In de Fruit Tech Campus gaan Helicon MBO Geldermalsen, met zijn teeltopleiding, en Aeres, met een agritechniek-profiel, gezamenlijk de uitdaging aan om het onderwijs voor de fruitsector van de toekomst op te pakken. De eerste stap was om op korte termijn vorm te geven aan de vernieuwde teeltopleiding op mbo-niveau. In oktober 2020 is het eerste jaar van deze vernieuwde BBL opleiding van start gegaan, waarbij studenten een week naar school gaan en vervolgens 4 weken aansluitend op het stagebedrijf werken. Deze verdeling van werken en leren is beter voor de leerprestatie en sluit beter aan bij de huidige markt.

 

Ook worden geheel nieuwe opleidingen ontwikkeld en gestart, onder andere gericht op sorteren en verpakken. Ook hier is de inzet en kennis van het bedrijfsleven cruciaal voor deze onderwijsvernieuwing.

Bedrijfsleven slaat handen ineen

medium 20190314 corporate fotografie HQ 049In deze vernieuwing van het fruitonderwijs is het bedrijfsleven mee aan zet. Een collectief aan bedrijven maakt vernieuwing realiseerbaar en succesvol.

Kees de Kat (CEO Royal FruitMasters): “Innovatie in onderwijs en bedrijfsleven horen hand in hand te gaan. We zijn dan ook trots op de lancering van de Fruit Tech Campus in Geldermalsen als hart van de fruitteelt in Nederland. Het is voor onze telers uit het hele land en FruitMasters als onderdeel van deze regio van levensbelang dat we zorgen voor voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel met kennis van teelt, techniek, big data en robotisering”.

Voor de volgende stap in de ontwikkeling van de Fruit Tech Campus hebben onderstaande bedrijven samen met het onderwijs de handen ineen geslagen:

  • Royal FruitMasters: coöperatie van 350 Nederlandse fruittelers met een sterke basis in Geldermalsen;
  • Greefa: ontwikkelaar van sorteer- en verpakkingstechnologie;
  • Van Kempen Koudetechniek: ontwikkeling en bouw van bewaarcellen;
  • Abemec: toeleverancier van tractoren en apparatuur in de teelt;
  • Van Doorn Uitzendbureau: uitzender in teelt- & pakstation;
  • Rabobank: bankier van de Food & Agri sector.

Met deze partners is een keten brede publiek-private samenwerking tot stand gekomen.

Mireille Gijsberts (programma-manager Fruit Tech Campus): “Met thuis een onderneming in het fruit voel ik de uitdaging om aan voldoende en goed personeel te komen. Om met deze partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid, ‘de gouden driehoek’, aan de slag te gaan om de Fruit Tech Campus te realiseren, is een fantastische uitdaging. Het biedt een enorm perspectief voor de sector en de regio”.

Cabriokap Proeftuin Randwijk 300x224 1Innovatie versneld in onderwijs onderbrengen

Een belangrijke stap in de vernieuwing van het onderwijs is nieuwe kennis en mogelijkheden versneld op te nemen in het onderwijsprogramma. Door de samenwerking met Proeftuin Randwijk, waar onafhankelijk en praktijkgericht innovatie en kennisontwikkeling voor de Nederlandse fruitteelt plaatsvindt, wordt deze kennis ontsloten.

Daarnaast zal Proeftuin Randwijk, net als verschillende locaties en faciliteiten van de partners, ingezet worden voor praktijk leren en onderzoek door studenten.

Zonder ambitie geen resultaat

In diverse gesprekken met de gemeente West Betuwe, Provincie Gelderland en andere regionale stakeholders is de ambitie uitgesproken een Fruit Tech Campus te realiseren met niet alleen een “zichtbaarheid” voor de potentiële studenten, maar ook een kernfunctie in de ontwikkeling van de fruitsector in haar (inter)nationale positie.

MVF 3667 0034 300x200 1Servaas Stoop (Burgemeester West Betuwe): “Ook als Gemeente West Betuwe pakken we de uitdaging graag op en gaan we samen van start met het ontwikkelen van een gebiedsvisie, waarbij de ontwikkeling van de Fruit Tech Campus een enorm mooi fundament is voor de verdere ontwikkeling van het gebied en we als grootste fruit gemeente van Nederland kunnen laten zien wat we in huis hebben”.

Meer informatie over de ontwikkeling van de Fruit Tech Campus is te verkrijgen via Mevr. M. Gijsberts, Programmamanager, gijsberts@fruittechcampus.nl