BEDRIJF/INSTELLING

NAAM : Centrale Adviesdienst Fruitteelt
WEBSITE : www.caf.nl
FUNCTIE : Teeltspecialist Grootfruit
NEVENFUNCTIES

 

: Fruitteler
ZLTO bestuurder
NFO bestuursadviseur

EXPERT op het gebied van:

DOMEIN : Teeltmanagement
KORTE BESCHRIJVING : Teeltsystemen, Snoeitechnieken, Groeiregulatoren, chemische dunning, plantenfysiologie, bodem en bemesting, toepassing van Biostimulanten. Vanuit vorige functie bij AccoNAVM ook financieel management, en ondernemerschap als achtergrond.
KENNISGEBIEDEN : Teelt (snoei, groeiregulatie, plantenfysiologie)
Bodem en bemesting
Inzet Biostimulanten
Financieel management
Ondernemerschap