Onze ambitie..

Werk maken van de vernieuwing van het fruitonderwijs. Dat is de kern van de activiteiten van de Fruit Tech Campus. Samen met Yuverta (voorheen Helicon Opleidingen) & Aeres als onderwijsinstellingen geeft het bedrijfsleven invulling aan de Fruit Tech Campus waar teelt, techn(olog)ie(k) en data worden samengebracht.

Onze basis..

Begin 2020 hebben Yuverta en Royal FruitMasters geconstateerd dat Helicon Geldermalsen één van de weinige is die een volledige (mbo) fruitteelt opleiding aanbiedt in Nederland. Door het dalende leerlingenaantal is er het risico dat mbo onderwijs gericht op fruitteelt in Nederland gaat verdwijnen. In de periode januari tot en met maart 2020 is er vanuit dit vertrekpunt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden voor de toekomst van het Fruitteelt Onderwijs in Geldermalsen. Klik hier om de conclusies uit de verkenning fruit onderwijs Geldermalsen te lezen.

youtube-video-thumbnail

Onze kernactiviteiten..

Om de positie van de Nederlandse fruitteelt voor langere termijn te garanderen werkt de Fruit Tech Campus aan de volgende drie pijlers:

  • Een educatieprogramma voor de vernieuwing van het fruitonderwijs en het werven van medewerkers van vandaag en morgen.
  • Een innocatieprogramma waarin de kracht van studenten etc. gebruikt wordt om via onderzoekend leren een bijdrage te leveren aan de innovatie in fruit, data en technologie.
  • Een activiteitenprogramma voor de (ver)binding in de regio en in het (internationale) speelveld van fruit, data en technologie.
FTC-figuur-3Cirkels-AIE