DE BOOMGAARD VAN NEDERLAND MET DE REGIO ALS BASIS

Rivierenland is het belangrijkste cluster in Nederland wat betreft de teelt en afzet van Fruit. Geldermalsen is hierbij een belangrijk economisch centrum met de grootste telers coöperatie van Nederland in fruit Royal FruitMasters (440 telers), Vogelaar Vredehof (huisleverancier AH), Greefa (sorteertechnologie), Abemec (mechanisatie), etc. Ook behoort Geldermalsen tot de grootste fruit gemeente in Nederland. De economische waarde bedraagt hier dan ook meer dan 500 miljoen per jaar.

Daarnaast is in Geldermalsen het mbo Fruit & Glasteelten gevestigd. De enige mbo-opleiding in Nederland met nog focus op fruit. Deze ligt direct bij het station, naast (de Proeftuin van) Royal FruitMasters en op loopafstand van grote bedrijven als Vogelaar Vredehof en Greefa.

NOUN project overzicht 09

In Gelderland is fruit met een kleine 6.000 hectare de tweede grootste grondgebruiker. 30% van de Nederlandse productie vindt in Gelderland plaats. Ook wat betreft onderzoek is Gelderland het speerpunt in Nederland. Proeftuin Randwijk en het onderzoekstation van Wageningen UR in Randwijk zijn belangrijke spelers in onderzoek.

De Fruit Tech Campus is een cluster van bovengenoemde locaties welke intensief samenwerken in een relatief klein gebied. Het gehele cluster ligt binnen een straal van 40 km. Klik met uw muis op de verschillende locaties op de kaart om te ontdekken hoe deze locaties onderdeel uitmaken van de campus.