Koelopslag versnelt de warmtetransitie in de Betuwe

De samenleving staat aan het begin van de warmtetransitie om in een periode van 30 jaar Nederland van het aardgas te krijgen. Op het Fruit Tech Businesspark wordt bij de bedrijven veel “warmte” verspeeld doordat de ontstane warmte bij koelen van de koelhuizen, pakstations en verwerkingsfabriek de lucht in wordt geblazen. Een snelle berekening leert dat deze warmte mogelijk al meer dan voldoende is voor het verwarmen van de woningen in Geldermalsen.

Vanuit dit vertrekpunt is het project PROJECT-01143 Koelopslag versnelt de warmtetransitie gestart met ondersteuning van de Europesche Unie en OPOost EFRO.

Het project laat zien dat laagwaardige restwarmte van koelinstallaties aangevuld met warmtepompen goed inzetbaar is voor de transitie. De kerngedachten zijn:

  • Elke koeling geeft in koeltorens zijn warmte af aan de buitenlucht. Deze warmte kan ook nuttig gebruikt worden
  • Koelinstallaties zijn kapitaalintensieve apparaten met hoge betrouwbaarheid
  • Er is een aansluiting op het elektriciteitsnet. Een dubbelfunctie beperkt congestie problemen
  • De installaties koppelen aan warmtepompen geeft geen extra geluid.

Een project mogelijk gemaakt door subsidie van

OP_Oost_Logo_REACT_EU_kleur_voor_Office_PNG_1_kl_ecfb1ee496
OP_Oost_OP_Oostmetondertitel_en_EU_logo_NIEUW_D04_de76169e40

Samenwerking op het Fruit Tech Businesspark

Dit project wordt uitgevoerd in Geldermalsen en is een samenwerking van Fruit Tech Campus (kennis & educatiecentrum), Royal FruitMasters (koelhuizen & pakstations), Coroos (fruitverwerking), Yuverta (MBO school) en Fruitvillage (Van Doorn Uitzendgroup / Huisvesting Arbeidsmigranten).

FTC-vierkant-RGB
FruitMasters
VDU-logo
VD_LIVING_logo_DEF
Coroos_zwart_Proxy
Yuverta - Logo - Donker Blauw - RGB

Aanvliegroute

Uitgangspunt is een de installatie van een warmtepomp bij Royal FruitMasters waarmee Royal FruitMasters zelf gasloos wordt. De warmte wordt gebruikt voor de verwaring van kantoren, pakstations en ook als warmte voor de krattenwasserij.

Echter er is meer warmte beschikbaar. Deze wordt via een netwerk gedistribueerd naar andere bedrijven op het park. Zo kan ook Yuverta van het het gas af. Coroos kan zowel warmte gaan gebruiken maar in een aantal situaties ook gaan gebruiken.

Uiteindelijk komt in deze fase de warmte terecht op het terrein van Fruitvillage. Een huisvesting voor Internationale werknemers met 75 appartementen en een Campushouse met kantoren, bedrijven en centrale voorzieningen.

Warmtenet - Aanvliegroute

In samenwerking met

Warmtenet - Logo Sparklink Projects

Demonstratie & educatie van koelhuis op Fruit Tech Campus

Dit project wordt uitgevoerd in Geldermalsen en is een samenwerking onder penvoering van de Fruit Tech Campus in het kader van haar InnoCatie-programma’s. Fruit Tech Campus is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, overheid en onderwijs en verbindt fruit-telers en -keten met de toeleveranciers aan de sector.

Fruit Tech Campus ontwikkelt zich als educatie en innovatiecentrum voor fruitteelt en daarmee verbonden technieken. Er is een fysiek gebouw gerealiseerd, de Innocation Hub, en daar binnen is ruimte voor innovatie projecten. Binnen dit project wordt gedemonstreerd hoe fruit effectief gekoeld kan worden en hoe een koelinstallatie voor koel- en/of vriescellen tevens is in te zetten als warmtepomp voor de verwarmde ruimten. Laatst genoemde ook als er geen koudevraag is uit de koelcellen. Voordelen zijn:

  • Eén elektra aansluiting (halvering congestieproblemen)
  • Eén installatie (verminderen kapitaalkosten)
  • Bij dubbel gebruik, forse energiebesparing (reductie CO2 footprint)
  • Bij enkel gebruik voor verwarming een techniek passend bij gasloos verwarmen

De techniek wordt gedemonstreerd hoe koeling in te zetten is als verwarming, ook op momenten dat de koelcellen geen koudevraag hebben. De Fruit Tech Campus verzamelt data en doet kennisoverdracht. Binnen een straal van 25 km zijn er al 150 koelhuizen oa. bij grote telers.

De unieke positie van fruit Tech Campus in de sector komt daarmee goed naar voren. In deze werkt de Fruit Tech Campus ook samen met Nekovri, de Nederlandse Vereniging van Koel- en Vrieshuizen & NVKL aan het InnoCation Programma.

Warmtenet - Logo's InnoCation Programma
Foto: Coldstore @ Fruit Tech Campus
Foto: Coldstore @ Fruit Tech Campus

Toekomst

Parallel aan het project wordt voorbereid hoe de technologie verder toegepast kan worden voor West Betuwe. In het project wordt 2 MW restwarmte van Royal FruitMasters benut. Het bedrijf heeft voor 15 MW aan restwarmte beschikbaar. Op termijn genoeg om als warmtebron voor Geldermalsen te dienen. Dit project is om aan te tonen dat technisch de uitkoppeling van warmte goed te realiseren is. Daarna is draagvlak nodig bij de bevolking.

Dit wordt onderbouwd door de kleine installatie op de campus en het bewijs dat 175 woningen van Fruitvillage succesvol verwarmd worden.

Logo's subsidie

Het operationeel programma (OP) EFRO Oost-Nederland is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan een structurele versterking van de economie. Oost-Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en koolstofarme economie. Het doel is dat meer Oost-Nederlandse MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten.