Samenwerking als basis

Samenwerking in de gouden driehoek van onderwijs & onderzoek, bedrijfsleven en overheid met hierin de student centraal, is de basis van de Fruit Tech Campus.

Partner logo

Alle (associated) partners hebben het recht het partner-logo van de Fruit Tech Campus te voeren in hun communicatie.