SamenWERKEN aan een nieuwe generatie voor de fruit(teelt)keten

Fruit Tech Campus

Samenwerking in de gouden driehoek van onderwijs & onderzoek, bedrijfsleven en overheid met hierin de student centraal, is de basis van de Fruit Tech Campus.

De arbeidsmarkt voor beroepen in de fruitsector is krap. Een groot deel van de bedrijven actief in de fruitketen van teelt, sorteren, bewaren, techniek, kwaliteit tot commercie en verder, heeft moeilijk vervulbare vacatures. Als voornaamste oorzaken worden aangewezen: een groot tekort aan toestroom en het ontbreken van de juiste vakkennis en praktijkervaring.

Wat als er een initiatief zou zijn dat werkt aan het verkrijgen van voldoende talent met de juiste kennis en kunde voor de bedrijven die actief toekomstbestendig willen zijn in de fruitsector? De Fruit Tech Campus DOET dat!

Partner_of-FreshTechCampus-logo-Blauw
fruit, techniek en data

Sector Education Center

Binnen het Sector Education Center triggeren, ontwikkelen en leiden we de professional van morgen én vandaag op. Binnen de Innocation Hub ontmoeten we elkaar als bedrijven en (toekomstig) professionals. Hier leren en werken we met elkaar aan programma’s die elkaar versterken: educatie, innoCatie en community.

De Fruit Tech Campus richt zich hierbij op de fruitketen van teelt tot en met afzet. De domeinen #fruit, #data en #technologie staan hierin centraal.

Next Gen Partner: betekent (voor u)?

Als Next Gen Partner treedt u toe tot het netwerk van bedrijven die de Fruit Tech Campus enerzijds willen ondersteunen in de ontwikkeling van hun activiteiten, programma’s en leslocaties, en anderzijds deze en het netwerk willen gebruiken, al dan niet de in gezamenlijkheid ontwikkelde opleidingen & cursussen inzetten voor hun medewerkers.

Het Next Gen Partner model is ingericht als een cafetaria-model. Afhankelijk van welke samenwerking wordt afgesproken, heeft u toegang tot een (deel) van de activiteiten.

Als Next Gen Partner krijgt u afhankelijk van uw partner-type toegang tot en verzorgen wij voor u:

NOUN-project-overzicht-11

Opleidingen
Programma van opleidingen en cursussen gericht op #fruit, #data en #technologie. Op het gebied van diverse domeinen waaronder telen, sorteren, verpakken, koelen en bewaren. Zowel vanuit (teelt)technisch perspectief als ook economisch en personeelsmanagement perspectief. Bekijk hier het huidige aanbod dat continue uitgebreid wordt.

NOUN-project-overzicht-33

Human Resource Support
Middels Human Resource Support zetten we onze kennis in als HR-helpdesk voor de bedrijven. Dit kan zijn input voor opleidingsplannen, ondersteunen bij verkrijgen van subsidies, en ook het gezamenlijk werken aan nieuwe opleidingen. Voor al onze opleidingen is een incompany traject mogelijk.

NOUN-project-overzicht-32

Werving & Matching
Programma waarbij er collectieve werving plaats vindt van studenten voor de diverse opleidingen en cursussen. We ondersteunen bedrijven in hun rol als preferred leer-werkbedrijf. Ook makelen en schakelen we in (stage-afstudeer)opdrachten/projecten tussen aanbieders en vragers. Voor partners is er een mogelijkheid om vacatures op onze website in de vacature bank te plaatsen, genaamd de Student Connector.

NOUN-project-overzicht_Tekengebied 1

Orchard of the Future & Techlabs
U kunt gebruik maken van onze Techlabs en Orchard of the Future voor diverse activiteiten en het demonstreren van producten. Dit kunnen fysieke producten zijn zoals sensoren, teeltsystemen, etc. Maar dit kunnen ook digitale producten zijn, zoals software tools en meer. Indien het een fysiek product betreft kan er een informatiebord bij geplaatst worden. Alle oplossingen worden opgenomen in onze digitale 'solutions catalogus' op de website.

NOUN-project-overzicht-12

Business Inspiration Network
Opleiding start bij de mens. Hiervoor ontwikkelen we een Business Inspiration Network waar stakeholders uit #fruit, #data en #technologie elkaar ontmoeten. Ook ontvangt u onze nieuwsbrief 'de Connector' en krijgt u via onze medewerkers toegang tot het Kennisnetwerk.

NOUN-project-overzicht-05

Innocation Hub
Next Gen Partners hebben de mogelijkheid vermeld te worden op diverse wijzen en plekken. Denk hierbij aan logo vermelding in het gebouw, op de website en meer. Ook kunt u gebruik maken van onze faciliteiten en ruimtes tegen een gereduceerd tarief.

Next Gen Partner model geënt op uw bedrijf

Omdat elke partner anders is hebben we de volgende partner modellen ontwikkeld:

Next Gen Company
Next Gen Companies kunnen handelsbedrijven, afzet coöperaties, grote telers, dienstverleners, technologie bedrijven, etc. zijn, welke een totaal pakket aan activiteiten willen afnemen, inclusief maatwerk voor hun eigen organisatie.

Next Gen Demonstrator
Programma voor de leveranciers (deel-pakket) welke via de Fruit Tech Campus betrokken willen zijn bij de ontwikkelingen en opleidingen in de keten. Hierbij stellen ze gratis oplossingen etc. beschikbaar voor onderwijs/demonstratie. Ze werken mee aan de “etalage” van de Orchard of the Future.

Next Gen Grower
Programma (deel-pakket) voor de telers waarbij de focus helemaal ligt op opleidingen & cursussen. Ook zijn er generieke oplossingen/hulpmiddelen beschikbaar voor o.a. activiteiten als leer-werkbedrijf.

Bijdrage

Als Next Gen Partner betaalt u een vast bedrag per jaar gekoppeld aan welke dienstverlening u wilt afnemen. Daarbij is er een indeling naar omvang van bedrijf omzet/medewerkers (small/medium/large).

Kosten

De door u als Next Gen Partner betaalde bijdrage kunt u zelf effectief inzetten door gebruik te maken van de locatie of uw medewerkers deel te laten nemen aan onze opleidingen en cursussen. Hierdoor kunt u de netto algemene bijdrage met maximaal 50% van uw bijdrage verlagen.

Ook partner worden?

Benieuwd naar meer informatie? Of partner worden? Neem contact op met Mireille Gijsberts via [email protected]