Proeftuin Randwijk is dé centrale plaats in Nederland waar onafhankelijk en praktijkgericht innovatie en kennisontwikkeling voor de Nederlandse fruitteelt plaatsvindt. De proeftuin werkt voor professionele partijen in de conventionele en biologische fruitteeltsector. Er wordt onderzoek gedaan naar duurzame teelt, kwaliteit en op efficiënte en rendabele productiesystemen. Op de Proeftuin kunnen studenten meewerken aan fundamenteel onderzoek en praktijkgerichte demo’s op het gebied van duurzame fruitteelt, moderne rassen en onderstammen, efficiënte productiesystemen en technologie. De Fruit Tech Campus heeft twee leren in de praktijklocaties en een opleidingsboomgaard op de Proeftuin in Randwijk.

ProeftuinRandwijk-logo-fc