FruitVillage: gezond wonen & werken met perspectief

FruitVillage is een innovatieve en disruptieve oplossing voor hoogwaardige huisvesting van internationale medewerkers werkzaam in de fruitsector in Geldermalsen. Het is een gezamenlijk initiatief van CeVaDo Huisvesting, Royal FruitMasters, VDU Uitzendbureau en Fruit Tech Campus. FruitVillage zal zelfstandig en onafhankelijk geëxploiteerd worden.

 

Wonen, Leren en Werken

Het plan is om FruitVillage te ontwikkelen als een 1,8 hectare woon-, leer- en werkomgeving aansluitend aan de Fruit Tech Campus. Onderdeel is een 20 short-stay voorzieningen voor (internationale) studenten die een opleiding volgen op de Fruit Tech Campus of stagelopen bij bedrijven in de fruit & tech sector in dé fruitgemeente van Nederland.

Onderdeel van FruitVillage is dat er centrale faciliteiten en ruimtes zijn. Deze faciliteiten zijn ook te gebruiken voor activiteiten van de Fruit Tech Campus, fruit-gerelateerde bedrijven en anderen. Dit gebouw met centrale voorzieningen noemen we het Campus House.

 

LEARN@WORK

In samenwerking met initiatiefnemers wordt gewerkt aan een Learn@Work – programma. Hiermee transformeren we de arbeidsmigrant naar een kennismigrant. Enerzijds omdat de internationale werknemer van de toekomst andere eigenschappen nodig heeft door de toenemende robotisering in de pakstations, technologie speelt hierbij een belangrijke rol. Anderzijds is het een feit dat werknemers steeds moeilijker te vinden zijn. Werken met perspectief op een diploma is de basis.

De ontwikkeling met betrekking tot FruitVillage kunnen geïnteresseerden volgen op www.fruitvillage.nl.

beeld learn&work2