Bedrijf/instelling

NAAM Centrale Adviesdienst Fruitteelt
WEBSITE www.caf.nl
FUNCTIE Teeltspecialist Grootfruit
NEVENFUNCTIES

 

  • Fruitteler
  • ZLTO bestuurder
  • NFO bestuursadviseur

Expert op het gebied van:

DOMEIN Teeltmanagement
KORTE BESCHRIJVING Teeltsystemen, snoeitechnieken, groeiregulatoren, chemische dunning, plantenfysiologie, bodem en bemesting, toepassing van Biostimulanten. Vanuit zijn vorige functie bij AccoNAVM ook financieel management, en ondernemerschap als achtergrond.
KENNISGEBIEDEN
  • Teelt (snoei, groeiregulatie, plantenfysiologie)
  • Bodem en bemesting
  • Inzet Biostimulanten
  • Financieel management
  • Ondernemerschap

2018 Joris Wisse

Joris Wisse

“Hoe meer we te weten komen hoe dat een plant in samenhang met de bodem functioneert des te beter we in staat zullen zijn om met beperkte inzet van meststoffen en chemie tot een mooi kwaliteitsproduct te komen.”