BEDRIJF/INSTELLING

NAAM : Centrale Adviesdienst Fruitteelt
WEBSITE : www.caf.nl
FUNCTIE : Teeltspecialist Grootfruit
NEVENFUNCTIES

 

: Fruitteler
ZLTO bestuurder
NFO bestuursadviseur

EXPERT op het gebied van:

DOMEIN : Teeltmanagement
KORTE BESCHRIJVING : Teeltsystemen, Snoeitechnieken, Groeiregulatoren, chemische dunning, plantenfysiologie, bodem en bemesting, toepassing van Biostimulanten. Vanuit vorige functie bij AccoNAVM ook financieel management, en ondernemerschap als achtergrond.
KENNISGEBIEDEN : Teelt (snoei, groeiregulatie, plantenfysiologie)
Bodem en bemesting
Inzet Biostimulanten
Financieel management
Ondernemerschap

2018 Joris Wisse

Joris Wisse: “Hoe meer we te weten komen hoe dat een plant in samenhang met de bodem functioneert des te beter we in staat zullen zijn om met beperkte inzet van meststoffen en chemie tot een mooi kwaliteitsproduct te komen.”