Module-GezondGewas

Het primaire proces binnen de fruitteelt: het telen van een kwalitatief hoogwaardig product.

 • Geïntegreerde gewasbescherming / groene gewasbescherming en Biodiversiteit
 • Plantengroei/plantenfysiologie, plantsystemen, teelthandelingen, -plan en teeltproces
 • Data in het teeltproces precisielandbouw

Uiteindelijk leidt de kennis van plantengroei en gebruik van data tot het optimaliseren van het teeltproces.

Module-VitaleBodem
 • Bodem en Bemesting & Activeren van bodemleven +
  verbeteren bodemstructuur (duurzaam bodembeheer)
 • Beschikbaar water voor nachtvorstberegening, Fertigatie en Droogtebestrijding (gewaskoeling) / Inundatie
 • Precisielandbouw

Het duurzaam beheren van de bodem neemt een belangrijke rol in binnen de opleiding. De nieuwste wetenschap over de processen in de bodem worden gecombineerd met data verzameld door drones, bodemscanners en bodemanalyses. Het uiteindelijke doel is om een kwalitatief hoogstaand product, geteeld aan een gezonde en weerbare boom. Daarnaast is het vraagstuk van het beschikbaar krijgen en houden van voldoende water, zowel in het perceel als ook er buiten een thema binnen dit onderdeel.

Module-ToekomstbestendigBedrijf
 • Netwerken / samenwerken / circulaire Fruitteelt
 • Ondernemen/ financiële administratie/ leiding geven/
  plannen en organiseren/ bedrijfsontwikkelingen/ eigen bedrijf
 • Logistiek/ Ketenkringloop (local2local)/ Kwaliteitszorgsystemen/ Optimaliseren processen (Lean)
 • PR en marketing / kwaliteit / afzetmarkten
 • (Economische) Betekenis lokaal en (inter)nationaal/ duurzaamheid – UN duurzame ontwikkelingsdoelen
Module-Zorg-vd-Omgeving
 • Erf, onderhoud en erfomgeving
 • (Omgevings)Wetgeving
 • Relatie met de burger
 • Communicatie, onderzoek begeleiden en informeren medewerkers, instructie, BHV

Bij een moderne onderneming hoort het contact met de burger, een goed erfbeheer rekening houdend  met de omgeving en de omgevingswetgeving. Dit is zowel een zaak van de bedrijfsvoerder maar ook van de medewerkers. Een goede communicatie extern en intern, een onderzoekende houding en het begeleiden en instrueren van medewerkers leidt ertoe dat het bedrijf zijn plaats heeft in de omgeving en een goede relatie met de burgers.