Next Gen Demonstrators is een programma voor de leveranciers (deel-pakket) welke via de Fruit Tech Campus betrokken willen zijn bij de ontwikkelingen en opleidingen in de keten. Hierbij stellen ze gratis oplossingen etc. beschikbaar voor onderwijs/demonstratie. Ze werken mee aan de “etalage” van de Orchard of the Future. De onderstaande bedrijven zijn aangesloten als Next Gen Demonstrator van de Fruit Tech Campus.

Logo H.S.S.