Fruitteelt opleiding deeltijd (BBL)

niveau 4

Jij bent ambitieus en al langer aan het werk in de teelt. Je weet al heel veel over de teelt zelf en wil verder groeien in het bedrijf naar bedrijfsleider, ondernemer, eigenaar of leidinggevende. Dan is de tweejarige BBL Praktijkleergang Bedrijfsvoering Teelt (niveau 4) iets voor jou.

Deze opleiding kan je alleen volgen met een niveau 3 diploma op zak en enkele jaren werkervaring.

Helicon Opleidingen_MBO Geldermalsen_1535_A3A0185

Leren op bedrijven, met en van elkaar is het uitgangspunt

Je hebt als BBL deelnemer al een baan in de teeltsector. Deze opleiding specialiseert zich op de bedrijfsvoering binnen het bedrijf waar jij werkt. De bijeenkomsten vinden plaats op de verschillende bedrijven. Je wordt uitgedaagd  om je verder te specialiseren binnen het vakgebied (verdiepen) maar ook van andere sectoren te leren (verbreden).

Het programma

 • Het programma duurt 2 jaar, met 25 dagen per jaar. In de planning houden we rekening met de drukke periodes in het jaar en stemmen dit af met alle deelnemers.
 • De onderwerpen en projecten sluiten zo veel mogelijk aan bij de eigen werksituatie.
 • De opleiding wordt afgesloten met een Beroeps Proeve (examen) in de praktijk en het landelijke Nederlands, Engels en Reken examen.
 • Bij positief resultaat ontvang je een wettelijk erkend Niveau 4 diploma: Vakexpert teelt en groene technologie.
 • Gedurende de opleiding staan communicatieve en managementvaardigheden centraal. De te behandelen thema’s zijn geïnventariseerd uit gesprekken met ondernemers. Verder wordt de praktijkleergang vormgegeven vanuit jouw leervragen en ambities.

Praktijkthema'sHelicon Opleidingen MBO Geldermalsen 1227 A3A9827

 • Markt en Klant – o.a. benaderen van nieuwe afzetmarkten
 • Teelt Techniek – o.a. duurzaam produceren
 • Economie – o.a. kostprijsbewust handelen
 • Sociaal/organisatorische zaken – o.a.
  personeelsmanagement
 • Persoonlijke ontwikkeling – o.a. communicatie en motivatie

Externe deskundigen worden op specifieke thema’s of onderwerpen ingezet.

 

Werkgever is je praktijkopleider

De bedrijven van de deelnemers spelen een belangrijke rol in het leren, zij zijn de praktijkopleiders. De rol van de praktijkopleider is het ondersteunen in de uitwerking van de opdrachten en fungeren als vraagbaak en gesprekspartner.
De persoonlijke coach helpt de praktijkopleiders bij het begeleiden van de deelnemers.

Ter verdieping

Tijdens de leergang krijg je de mogelijkheid om je te verdiepen op niveau en inhoud. Zo geef je vanuit je eigen leervragen inhoud en uitvoering aan de keuzedelen Internationale handel en plantgezondheid (leerjaar 1) en het keuzedeel Inspelen op innovaties (leerjaar 2). Het derde keuzedeel wordt bepaald door de groep. De keuze is dan uit de keuzedelen Lean en creatief en het keuzedeel Ondernemen.

Belangrijke weetjes

Lesdagen zijn op vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. In de lesplanning wordt rekening gehouden met de piekperiodes van de sector. Dan worden er geen lessen ingepland en kan je op je bedrijf werken aan de werkplekopdrachten die horen bij het seizoen.

Doordat we dicht bij de praktijk willen staan en de (wisselende) bedrijven van dichtbij willen bekijken en ervaren, dien je rekening te houden met reisafstanden naar de uitvoeringslocaties. De ervaring leert, dat al gauw geregeld wordt dat je met elkaar kan meerijden!

Centrale examens voor Nederlands en rekenen worden afgenomen op de schoollocatie in Geldermalsen, zodat we voor een stabiele (digitale) omgeving kunnen zorgen.

Praktische informatie

Deze praktijkleergang gaat alleen van start bij 15 deelnemers. Aan deze opleiding zitten vanwege het maatwerk extra kosten verbonden. Maak voor meer informatie een persoonlijke afspraak met Jan van Lavieren.

We zouden graag starten op 1 september 2021.

Toekomst: aan de slag!

Heb je de Praktijkleergang afgerond? Dan kun je je richten op het doorgroeien in je huidige baan bij je bedrijf. Of misschien een eigen bedrijf? Je eigen ambitie is grenzeloos!

Meer informatie

Yuverta Logo Donker Blauw RGB

De BBL en BOL Teelt en techniek opleiding wordt gegeven op Yuverta (voorheen Helicon MBO Geldermalsen). Op de website van Yuverta is alle informatie over de opleiding en de verschillende varianten te vinden.

Hier vind je ook meer informatie over algemene vakken, toelating en kosten. Tevens kan je ook via de website aanmelden zodat je volgend schooljaar kan starten met een opleiding.

Voor meer informatie over algemene vakken, toelating en kosten kijk op de website van Yuverta.

Aanmelden

De aanmelding van deze opleiding verloopt via Yuverta. Klik hieronder om je direct aan te melden!