START SEPTEMBER 2021

Dé cursus die zich specialiseert in fruit en techniek

In samenwerking met Aeres Hogeschool Dronten en experts uit het bedrijfsleven start                                                              de cursus Fruit & Tech vanaf september 2021.

In de supermarkt ligt fruit van over de hele wereld, maar de hele wereld kijkt naar de Nederlandse fruitsector. Ons land loopt voorop met onder andere teeltinnovaties, sorteer- en bewaartechniek, logistiek en marketing.

De mooiste faciliteiten en de beste experts staan nu tot je beschikking. Tijdens de cursus zal niet alleen aandacht zijn voor hardfruit (appels en peren), maar ook voor zachtfruit (zoals aardbeien, frambozen, bessen).

Fruit&Tech

De cursus Fruit & Tech wordt ingevuld door met name experts vanuit het bedrijfsleven en vindt plaats in de praktijk. Het traject is speciaal ontwikkeld voor studenten, (toekomstige) fruittelers en adviseurs actief in de fruitsector. 

Thema's

 • Teelt van een gezond en duurzaam product (2 dagen)
  - Hardfruit in de open teelt
  - Zachtfruit onder glas of in de vertical farm
 • Markt en afzet
 • Bewaren, koelen en rijpen: van boom tot ‘ready to eat’
 • Watermanagement: fertigatie
 • Precision Horticulture
 • Data
 • Robotics & drones
 • Verpakken & sorteren

Opdrachten

Je zult opdrachten uitvoeren bij een bedrijf of onderzoeksinstituut dat actief is in de sector naar keuze. De opdrachten kunnen afhankelijk van je interesses gericht zijn op bijvoorbeeld teelt, sortering & verpakking, bewaring, logistiek of handel.

Leerdoelen

Aansturen plantaardige productie
De student kan de diverse manieren waarop een fruitgewas in de juiste richting gestuurd kan worden, zoals (wortel-)snoei, onderstam, bemesting en groeiregulatoren, toelichten;
De student kan gewasontwikkeling optimaliseren door middel van watermanagement.

Handel en vermarkten in de fruitsector
De student kan toelichting geven op internationale handel in fruit en kent de kansen en beperkingen van fruitteelt in enkele landen.

Onderzoeken en innoveren in de fruitsector
De student kan een bijdrage leveren aan het ontwikkelen en testen van innovaties op gebied van teelt en techniek.

Adviseren in de fruitsector
De student kan een bijdrage leveren aan het toepassen van innovaties zoals Precision Horticulture in de praktijk.

Toetsing

Naam: Externe opdracht en assessment Fruit & Tech
Type examen: Opdracht met afsluitende presentatie

Naam: Theorie-examen Fruit & Tech
Type examen: Schriftelijk tentamen in T2

Naam: Smart farming in de teelt/het sorteren van fruit
Type examen: Opdracht

Naam: Bewaring, markt en afzet van fruit
Type examen: Opdracht

Rooster

Op de donderdagen in de weken: 35, 37, 39, 41, 46, 48 en 50 van 2021.

Ingangseisen

Er zijn geen specifieke voorvereisten voor deze cursus.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie of aanmelden kun je contact opnemen met Mireille Gijsberts (programma manager educatie) via 06 20 54 13 23 of Gijsberts@fruittechcampus.nl

IMG_9665-LR