Photostudio Gerard-Jan Vlekke / Fotovak

Fruit Tech Campus verder als Stichting: Sjaak van der Tak benoemd als Voorzitter

PERSBERICHT

Doorpakken in verbinden bedrijfsleven & onderwijs in tuinbouw!

Het is inmiddels alweer drie maanden geleden dat bedrijfsleven, onderwijs en gemeente West Betuwe een samenwerkingsplatform creëerden om te werken aan vraaggestuurd onderwijs voor de Nederlandse Fruitteelt. De Taskforce Fruit Tech Campus in Geldermalsen is van start gegaan. Nu de eerste fruitopleiding Teelt & Tech (mbo BBL) in de markt is geïntroduceerd en de partners veel positieve reacties uit de sector mochten ontvangen, is het tijd voor de volgende stap.

FTC figuur 2x3Cirkels Doorpakken LR

Onderwijs is meer dan kennisverspreiding …

In de strategische discussie tussen partners uit bedrijfsleven, onderwijs en overheid is vastgesteld dat het vernieuwen van enkele opleidingen onvoldoende is om de sector en Rivierenland geschikt te maken voor een bestendige fruit(keten). In deze is dan ook de strategische koers uitgezet de Fruit Tech Campus door te ontwikkelen als opleidings-, kennis- en innovatiecentrum. Dit in nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, brancheorganisaties, onderwijs en de Proeftuin Randwijk. Een leven-lang-ontwikkelen, leren-onderzoeken-onderzoekend-leren, een versnellling van innovatie in de sector door innovatie en startups in fruit, techniek en data moeten samen zorgen voor een toekomstbestendige fruit(keten). De Fruit Tech Campus werkt hiervoor aan de realisatie van een INNOvation, eduCATION HUB in het Rivierengebied met Geldermalsen als hart van de Campus.

Stichting in oprichting …

Om de ambitie te realiseren, hebben de partners besloten als eerste stap een Stichting Fruit Tech Campus op te richten. Hierbij is er een governance gecreëerd met een bestuur bestaande uit 4 bestuurders uit het bedrijfsleven, 2 uit ‘t onderwijs en 2 uit de regio. Buiten de regio, maar in het hart van de Nederlandse Tuinbouw, is gezocht naar een onafhankelijk voorzitter die ervaring heeft in dergelijke ontwikkelingen. Zeer verheugd melden we dan ook dat de heer Sjaak van der Tak, voorzitter Glastuinbouw Nederland, de handschoen heeft opgepakt als voorzitter en samen met private en publieke partners aan de slag te gaan.

Sjaak van der Tak: “De wereld van teelt en afzet van appels, peren, steenfruit, aardbeien en ander zachtfruit hebben een enorme uitdaging aan de kaders die de Greendeal en Missiegedreven aanpak, uitgangspunten Topsectoren- en Innovatiebeleid Ministerie LNV, aan de keten stelt. Samenwerking middels innovatief gedreven onderwijs is cruciaal. Bedrijfsleven, onderwijs en regio staan hiervoor samen aan de lat. De ontwikkelingen met de Taskforce Fruit Tech Campus zie ik als zeer kansrijk en we gaan dan ook doorpakken…”.

Naast het bestuur is ook een eerste stap gezet in de inrichting van de uitvoeringsorganisatie. De heer Harrij Schmeitz (TechnoloyPull, nu voorzitter Taskforce) zal als directeur innovatie (parttime) de stichting gaan leiden en met name het innovatiebeleid vormgeven. Mevrouw Mireille Gijsberts zal als programmamanager educatie (parttime) haar huidige activiteiten in het onderwijs verbreden naar een aanpak binnen een leven-lang-ontwikkelen.

Harrij Schmeitz: “De cross-over tussen fruit, technologie en data die Fruit Tech Campus verbind, is uniek in de wereld van tuinbouw. Voor mij een prachtige uitdaging om bruggen te bouwen tussen de technologische innovatie in bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs. Werken aan de komst van een hbo Associated Degree Fruit&Tech naar Geldermalsen en het aan de slag gaan met lectoren in het kader van leren-onderzoeken-onderzoekend-leren kan een enorme stap betekenen voor de fruit(keten). De Fruitdelta heeft hierbij een scala aan opportunities om verbindingen te maken tussen onderzoek, innovatie en onderwijs. Denk aan de kansen die bijvoorbeeld OnePlanet Research Center (Wageningen/Nijmegen), chip en digitale technologische innovaties voor een duurzame toekomst op het gebied van voeding, landbouw en gezondheid samen met praktijkonderzoek op de Proeftuin Randwijk aan studenten van mbo tot en met wo kan bieden. Daarnaast moeten ook de volgende generatie professionals, young fruit pro’s, bedrijven en start-ups, een plek vinden in de Campus”.

Als volgende stap gaan voorzitter, bestuur en uitvoeringsorganisatie aan de slag met de ontwikkeling van het jaarplan 2020-2021. Hierbij vindt er een intensieve afstemming plaats met stakeholders in de regio en de partners in de samenwerking.

Het bestuur van de stichting in oprichting roept bedrijfsleven actief in de cross-over van fruit, technologie en data, zowel in de regio als nationaal en ook internationaal, op zich aan te sluiten bij dit initiatief. Think globally, act locally, geldt ook voor de innovatie van fruit in Rivierenland.