fruitvillage2

FruitVillage: gezond wonen & werken met perspectief

FruitVillage is een innovatieve en disruptieve oplossing voor hoogwaardige huisvesting van internationale medewerkers werkzaam in de fruitsector in Geldermalsen. Het is een gezamenlijk initiatief van CeVaDo Huisvesting, Royal FruitMasters, VDU Uitzendbureau en Fruit Tech Campus. FruitVillage zal zelfstandig en onafhankelijk geëxploiteerd worden.

In mei 2021 stelde de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe het beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten (gewijzigd) vast. Met een amendement riep de raad een werkgroep in het leven om te verkennen of en onder welke voorwaarden initiatieven voor grootschaligere huisvesting mogelijk zijn in de gemeente. Het doel van de werkgroep was om hiervoor kaders op te stellen. Over deze kaders praat de raad Gemeente West Betuwe in de commissie Ruimte van dinsdag 8 maart 2022.

De wens om woonruimte voor arbeidsmigranten dichtbij het werk te realiseren, is er bij de initiatiefnemers al jaren. Na analyse van de diverse opties is gekozen voor een oplossing waarbij FruitVillage gerealiseerd wordt aan de Oudenhof. Eind 2021 is dit plan concreet uitgewerkt en begin januari gepresenteerd aan de Raadswerkgroep als een mogelijke optie voor Geldermalsen.

 

Wonen, Leren en Werken

Het plan is om FruitVillage te ontwikkelen als een 1,8 hectare woon-, leer- en werkomgeving aansluitend aan de Fruit Tech Campus. Hier realiseren we huisvesting in 2- en 3-laags duurzame en remontable appartementen, met een tijdelijke bestemming. Deze woningen zijn bestemd voor 300 internationale werknemers, 30 spoedzoekers en 20 short-stay voorzieningen voor (internationale) studenten (die een opleiding volgen op de Fruit Tech Campus of stagelopen bij bedrijven in de fruit & techsector in dé fruitgemeente van Nederland). Uitgangspunt is kwalitatief goede, hoogwaardige en veilige huisvesting. Maar ook goede afspraken met omwonenden over het behoud van de leefbaarheid, de registratie, toezicht en handhaving en het sociaal perspectief zijn meegenomen.

Onderdeel van FruitVillage is dat er centrale faciliteiten en ruimtes zijn voor bewoners. Deze faciliteiten zijn ook te gebruiken voor activiteiten van de Fruit Tech Campus, fruit-gerelateerde bedrijven en anderen. Dit gebouw met centrale voorzieningen noemen we het Campus House. Beheer en administratie van de overnachtingen zal hier plaatsvinden, evenals een centrale receptie om nieuwe bewoners te ontvangen.

 

[email protected]

In samenwerking met Fruit Tech Campus wordt gewerkt aan een [email protected] – programma. Hiermee transformeren we de arbeidsmigrant naar een kennismigrant. Enerzijds omdat de internationale werknemer van de toekomst andere eigenschappen nodig heeft door de toenemende robotisering in de pakstations, technologie speelt hierbij een belangrijke rol. Anderzijds is het een feit dat werknemers steeds moeilijker te vinden zijn. Hierdoor is het niet alleen relevant om perspectief te bieden voor hun toekomst maar ook om ze te binden met een arbeidsovereenkomst voor een periode (bijvoorbeeld 3 jaar) waarin ze hun opleiding kunnen afronden.

Op het moment dat Gemeente West Betuwe deze vorm van huisvesting mogelijk maakt zal er een principeverzoek ingediend worden. Vooruitlopend op deze procedure kunnen omwonenden en geïnteresseerden kennisnemen van het plan op de website www.fruitvillage.nl.

 

Voor vragen of meer informatie kunt u mailen naar [email protected].