WhatsApp Image 2023-05-17 at 15.56.32

Inspirerende eerste editie Young Fruit Pro fruitcafé

Op woensdag 17 mei vond het eerste Young Fruit Pro Fruitcafé plaats op de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. Een groep van meer dan 50 jonge professionals uit de fruitsector kwamen bijeen om te discussiëren over gewasbescherming en de toekomst van de fruitteelt.  

Ecomodernisme

Hidde Boersma, landbouwexpert op het gebied van ecomodernisme, trapte de middag af met een presentatie over zijn idee van een duurzame wereld en de rol van de landbouw hierin. Hij inspireerde de jongeren met het introduceren van ecomodernisme: het nieuwe denken over groen en groei. In tegenstelling tot het duurzaamheidsverhaal van de ‘klassieke groene bewegingen’ stelt Boersma dat niet extensiveren, maar juist intensiveren de weg is naar een duurzame wereld.  

Land sharing vs. land sparing

In zijn ogen moeten we in plaats van te focussen op land sharing, waarin land- en tuinbouwgrond wildlife-friendly wordt ingericht met gedeelde ruimte voor voedselproductie en biodiversiteit, de focus verleggen naar land sparing. In land sparing levert hoogwaardige productiegrond met hoge opbrengsten, kwalitatieve voedselproductie op. De uitdaging is juist om meer voedsel te produceren met minder landbouwgrond, zodat er meer ruimte voor natuur en natuurlijke habitat ontstaat op de overige grond. 

Vertrouwen 

Om deze gedachtegang in de praktijk te kunnen brengen is innovatie, durf en vertrouwen nodig. Dan ontstaan er mogelijkheden om met vernieuwde technieken hoogproductief te telen. Zeker vanuit de overheid is dit vertrouwen dan noodzakelijk. Onze Nederlandse fruitteelt is en blijft verduurzamen. Om vooruitgang te boeken en nog verder te verduurzamen moeten we de mogelijkheden krijgen om te vernieuwen en te innoveren. 

Framing 

Geesje Rotgers van Stichting Agrifacts informeerde de jonge professionals daarna over de waarde van eerlijke en objectieve verslaggeving aan de hand van drie nieuwsartikelen als voorbeeld. Stichting Agrifacts onderzoekt aan de hand van ingestuurde publicaties of de feiten die gesteld worden kloppen.  Door kritisch te zijn en inhoudelijk navraag te doen naar publicaties, blijken sommige feiten geframed te zijn. Rotgers ziet wel resultaat, “je ziet dat partijen steeds genuanceerder te werk gaan en soms zelfs het artikel langs ons sturen om te factchecken”.  

Panel & discussie 

Tot slot leidde dagvoorzitter Jacco Bos van FruitMasters de discussie met de volgende panelleden: Hidde Broersma, Geesje Rotgers, Max Vervoorn (CAF), Arie van Horssen (Alliance) en Ron Mulders (NFO). Samen met de jongeren discussieerden zij over verschillende stellingen over groene en alternatieve middelen en teeltmethoden. Verder werd er gereageerd op de stelling die vanuit de discussie ontstond: ‘als onrecht wet wordt, is verzet een plicht’. Het viel de panelleden op dat de jongere generatie vooral denkt in oplossingen en dat ze enerzijds bang zijn dat nieuw beleid niet werkbaar is, maar dat ze anderzijds ook blijven zoeken naar mogelijkheden.   Al samenvattend werd geconcludeerd dat er een taak ligt voor elke schakel in de sector, van teler tot onderzoeker, van retail tot belangenorganisatie. Als telers vertrouwen hebben in je teeltmethode, het uitstralen, uitleggen en samen met advies- en onderzoeksinstituten en organisaties nieuwe oplossingen bedenken. We willen laten zien dat we een mooi product op een natuurvriendelijke manier kunnen telen, maar daar hebben we wel vertrouwen voor nodig, van consument en overheid.

Young Fruit Pro 

De Young Fruit Pro’s is een netwerk van jonge professionals op het gebied van fruit, data en technologie. Voor en door de Next Generation, organiseert het bestuur jaarrond activiteiten met een toekomstgerichte sector als doel. De Young Fruit Pro’s is een initiatief van de Fruit Tech Campus powered by telerscoöperatie FruitMasters.