Luc & Gerrit

Op bezoek bij de Provincie Gelderland

Luc van Dijk en Gerrit van Kessel vertellen:

“De Nederlandse (wereld) bevolking verwacht het gehele jaarrond een gezond, vertrouwelijk, lokaal en duurzaam fruitproduct te kunnen kopen in de winkel. Daarvoor zet het Gelderse rivierengebied zich hard voor in met de opkomst van een grote mooie vertegenwoordiging van jonge ondernemers die door willen. Wie bijv. ondersteund of hun opleiding volgen bij de Fruit Tech Campus in Geldermalsen. Het Rivierengebied is een unieke regio in uw provincie, mede door de grondsoort en klimatologische ligging (water). Hierdoor is het mogelijk om zo efficiënt en duurzaam mogelijk een prachtig product te telen én te blijven telen in de toekomst. Een heerlijk Gelders fruitproduct levert de consument onder meer veel vitamines en gezondheid toe van eigen bodem met een geringe belasting op het milleu. Integendeel, onze fruitgewassen leggen ieder jaar een aanzienlijke hoeveelheid koolstof vast in de bodem, wat een positief effect brengt op de reductie van de opwarming van de waarde. Een kilo appels of peren is bijvoorbeeld stukken duurzamer te produceren dan 1 kilo vlees. Daarnaast creëren de meerjarige fruitgewassen ook een prachtige invulling op ons Gelders landschap en zijn ze een verrijking voor de natuur. Ieder jaar trekt het rivierengebied talloze bezoekers om onze mooie, bloeiende boomgaarden te bewonderen. 

Het rivierengebied dient ook als groot organisatorische knooppunt voor de fruitsector (handel) en nevenactiviteiten (opslag, mechanisatie, techniek, etc.), wat een aanzienlijk economisch profijt biedt voor de provincie en de realisatie van voldoende werkgelegenheid. De Gelderse fruitsector staat wereldwijd te boek als een hoogwaardig en innovatieve sector (denk aan gwb, inzet groene middelen en natuurlijke vijanden, groene energieopwekking, milieu neutrale koelinstallaties (ammoniak)). Laten we deze hoogwaardige (laag ecologische voetafdruk) ook vasthouden, gezamenlijk, in de toekomst. Het is daarom ook van uiterst belang om het consumptiegebruik van Hollands fruit te promoten en onder de aandacht te brengen bij de consumenten. Welk fruitproduct wordt lekker dichtbij huis geteeld, is betrouwbaar en met een laag ecologische voetafdruk. En welk product heeft een hoog ecologische voetafdruk doordat het van verre wordt geïmporteerd? De sector en samenleving dient dichter bij elkaar gebracht te worden, wat in de toekomst alleen nog maar belangrijker gaat worden. In onze ogen kan de provincie daar een bepalende rol in vervullen.

Kortom, u als provincie mag trots zijn op een unieke sector als de fruitteelt in het Rivierengebied. Echter, de sector blijft voor uitdagingen staan waarbij we zelf continue innoveren en tot oplossingen komen maar zonder uw hulp gaat dat niet. 

Wij hier, als jonge ondernemers hopen voldoende perspectief en geruststelling mee naar huis te nemen voor onze collega “jonge” ondernemers, om gezamenlijk als sector en Provincie een toekomstbestendige sector te blijven realiseren in dit prachtige gebied in de provincie Gelderland. 

Verdere toelichting staat beschreven in de factsheet fruit. Graag laten we u de heerlijke smaak nog proeven van een lokaal, betrouwbaar geteeld fruit product, de Elstar.”

De voedselvoorziening is nu nog vanzelfsprekend, blijft dit in de toekomst ook zo?

Laat de sector niet in het geding komen, wees trots op de sector en steun de volgende generatie fruittelers!

Fruit: Pijler van Gelderland