Curus Fertigatie_website-04

NIEUW Cursus Fruit & Watermanagement: Fertigatie

Gedreven vanuit de sterke behoefte van de fruitteler beoogd Fruit Tech Campus powered by Aeres en Proeftuin Randwijk aan te sluiten met een stevige cursus ‘Fruit & Watermanagement: Fertigatie’. Fertigatie in de fruitteelt is meer dan alleen water geven en meststoffen toevoegen. Gedegen kennis van hoe de installatie technisch in elkaar zit, de invloed van de waterkwaliteit, en ook welke onderdelen van een bodemanalyse relevant zijn voor de instelling van het fertigatiesysteem, is van belang om een gezond en goed producerend gewas te krijgen. Ook de water- en voedingsbehoefte van de boom in diverse stadia van de teelt behoren tot de basis van een optimale fertigatiestrategie.

Het is de fertigerende teler die heeft aangegeven een (urgente) behoefte te hebben aan bovengenoemde kennis en kunde. De cursus is primair bedoeld voor de fertigerende teler, voor zowel de ondernemer als de medewerker van het fruitteeltbedrijf. 

Voor meer informatie over de cursus, bekijk  https://fruittechcampus.nl/education/cursussen/watermanagement-in-fruit-fertigatie/